Zachęcamy do uczestnictwa w cyklu warsztatów „Senior z Kulturą”, organizowanych z myślą o seniorach, przez cztery filie Rzeszowskiego Domu Kultury 23 września 2017 r. w godzinach od 11:00 do 15:00. Chcemy zachęcić starszych mieszkańców rzeszowskich osiedli do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, integracji, zagospodarowania ich czasu wolnego, a przede wszystkim motywacji do podjęcia aktywności intelektualnej i fizycznej.